La Flori es Planta

Proposta d’activació de la cura comunitària dels jardins i parterres dels Blocs Florida, com espais per compartir aprenentatges, generar cohesió i dinamitzar propostes vinculades a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social del barri.

Cuina Pomezia

Afavorir l’autogestió d’un espai per la trobada i d'autoorganització al barri per tal de potenciar i visibilitzar les pràctiques de creació col·lectiva i comunitària més feminitzades i la seva incidència en l’enfortiment de les cures comunitàries i la restitució del seu tarannà creatiu i públic.

Escoleta popular d’idiomes

L’escoleta popular d’idiomes es un espai obert de trobada on els veïns i veïnes de la Florida podem compartir diferents coneixements entre totes.

Xarxa de suport mutu

La xarxa de suport veïnal es fonamenta en donar continuïtat a la iniciativa que es va impulsar durant la pandemia per enfortir el consum de productes ecològics i de proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat i impulsar models alternatius al dels bancs d’aliments tradicionals,