La Flori es Planta

Proposta d’activació de la cura comunitària dels jardins i parterres dels Blocs Florida, com espais per compartir aprenentatges, generar cohesió i dinamitzar propostes vinculades a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social del barri. 

Es va començar al novembre de 2022 amb una sèries de passejades per identificar les plantes que quedaven als parterres i des d’aquesta proposta inicial, ja ha sorgit un grup autogestionat amb implicació de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri que ha repres el projecte amb uns objectius i un pla de treball propi.

 

  • poder desenvolupar un debat real i ciutadà sobre l’urbanisme del barri
  • reivindicar un barri/ciutat amb més zones verdes 
  • protegir les poques zones verdes que hi han (parterres) i suscitar una gestió comunitaria de la cura d’aquestes 
  • prendre consciencia sobre l’emergencia climática
La florida es planta alt