AGROECOLOGIA I ECOFEMINISMES

Barris com La Florida es van construir sobre camps de conreu en processos que van transformar els paisatges i l’economia de manera accelerada i violenta, amb el desplaçament de desenes de milers de persones des d’altres territoris amb ecosistemes agraris diferents i economies que encara conservaven molts trets de les economies de subsistència camperoles anteriors al ple desenvolupament del capitalisme. Aquest substrat sociològic i cultural, en un dels barris amb major densitat poblacional d’Europa i davant l’actual crisi ecològica podria ser útil per donar resposta a la pregunta: què menjaran les ciutats del futur? i treballar en pràctiques i polítiques que no facin de l’alimentació o de l’ecologia un nou signe de distinció.


Aquest eix de treball es vincula a l’eix sobre cultures subalternitzades doncs trobem necessari no escindir la cultura de l’agroecologia o l’economia feminista. Alhora que aquests àmbits, en relació a la comunalitat i a la ciutat de l’Hospitalet, no es poden plantejar sense posar al centre els processos migratoris. Podem entendre la cultura com les maneres de veure, entendre i estar al món. D’altra banda l’agroecologia proposa restituir sistemes productius i de reproducció de la vida mediambientalment sostenibles i socialment justos per tornar a implementar sistemes agraris vinculats a la cura i la redistribució dels recursos, per això necessitem incidir en el tipus de societat que construïm i que dotem de sentit.

PROJECTES RELACIONATS

Proposta d’activació de la cura comunitària dels jardins i parterres dels Blocs Florida, com espais per compartir aprenentatges, generar cohesió i dinamitzar propostes vincula

Afavorir l’autogestió d’un espai per la trobada i d'autoorganització al barri per tal de potenciar i visibilitzar les pràctiques de creació col·lectiva i comunitària més

L’escoleta popular d’idiomes es un espai obert de trobada on els veïns i veïnes de la Florida podem compartir diferents coneixements entre totes.

La xarxa de suport veïnal es fonamenta en donar continuïtat a la iniciativa que es va impulsar durant la pandemia per enfortir el consum de productes ecològics i de proximitat d