QUI SOM

La Florida s’Aveïna és una proposta encapçalada per la cooperativa de consum Escola Popular Keras Buti, amb l’agrupació de l’Associació Mujeres Unidas Entre Tierras, l’Associació de Veïns i Veïnes de La Florida, l’associació Mujeres Pa’Lante i la cooperativa de treball Cuidem amb Cor. Entitats que, tot i trobar-nos en un barri amb un teixit associatiu afeblit pel progressiu desmantellament de les formes d’autoorganització, seguim treballant des d’una lógica comunitària per tal d’enfortir l’Economia Social i Solidària.

 

És per a nosaltres un repte i una oportunitat per accedir a recursos al servei d’un nou espai de possibilitat. Davant d’un sistema d’explotació econòmica del territori com el que tenim, que legitima un model extractivista i “transgènic” que amenaça la diversitat cultural i econòmica i precaritza les vides de moltes persones, la Comunalitat busca trencar l’hegemonia del seu relat i treballar per fer emergir altres models que posin la cura de la vida al centre, així com treballar en l’enxarxament dels nostres barris.

Objectius 


  • Estendre els valors i les pràctiques de l’ajuda mútua, l’ESS i el dret a la ciutat.
  • Seguir construint col·lectivament espais de trobada a través del diàleg i el treball en xarxa.
  • Enfortir l’autonomia de la ciutadania en la construcció dels seus espais i de les seves pràctiques culturals.
  • Afavorir la qualitat de vida de les persones mitjançant la millora de l’ocupació.
  • Recuperar la construcció de les memòries al voltant de les lluites veïnals i ciutadanes des d’una mirada crítica
  • Reactivar el teixit social.
  • Revalorar esferes econòmiques invisibilitzades.
  • Promoure el creixement econòmic sostenible i el consum responsable.

ENTITATS PROMOTORES

keraslogo

Escola Popular Keras Buti, cooperativa de consum

 

L’Escola Popular Keras Buti va néixer gràcies a l’impuls dels recursos dedicats a la línia de subvenció a projectes singulars del programa Aracoop. La proposta es va articular entre els barris de La Florida i Bellvitge com un espai per posar en valor els sabers i formes d’aprenentatge populars sovint demonitzats i vinculats a comunitats subalternitzades per qüestions de raça, origen, gènere o classe, entre altres. A partir de paradigmes vinculats a l’economia feminista es va relacionar i unir la cura de la vida amb la cura de la terra i la vinculació entre condicions materials i simbòliques que. Això va dur a la formalització jurídica d’una cooperativa de consum que actualment té 6 nodes (4 a l’Hospitalet i 2 a Barcelona) i una associació que gestiona el projecte “La Suculenta” des de 2019 i participa de l’eix de treball sobre economia en relació a les migracions, racialitzacions i cures i de l’eix de treball sobre agroecologia i justícia social de l’Ateneu cooperatiu de l’Hospitalet, La Col·lectiva.

La cooperativa de consum ha participat durant 2019 i 2020 com a promotora de l’Ateneu i enguany fa les seves aportacions com a participant (convocatòria 2021-24).

Ha participat de dos projectes singulars d’intercoperació: Kilombo(2020-21) i Keras Buti a la Chalmeta (2021-22). Forma part de la XESL’H, de la Federació de Cooperatives de Consum de Catalunya i ha estat impulsora del projecte “Alterbanc” (https://alterbanc.org) que van activar diferents organitzacions durant la pandèmia a partir dels fons de contingència per cercar solucions a la situació d’emergència vinculada a l’accés als aliments i a la revisió dels drets de la ciutadania i el sistema assistencial.

https://lafundicio.net/kerasbuti/ 

asologo

Associació de Veïns i Veïnes de La Florida

L’Associació de Veïns i Veïnes de La Florida es legalitza l’any 1976, molt vinculada a l’edificació dels Blocs Florida i a les reivindicacions de millores urbanístiques i de serveis, com gran part del teixit associatiu de la ciutat . Poc a poc, l’associació va anar envellint i distanciant-se de la canviant realitat de la ciutat, així com esdevenint una corretja de transmissió de les polítiques municipals. Fa 6 anys es va produir un relleu de la junta, i des de llavors l’associació s’ha dedicat a repensar i reactivar el paper de les associacions veïnals , sense deixar de banda el rol més tradicional de reivindicacions sobre el model de ciutat.

Instagram @avivlaflorida

 

 
 
muetlogo

MUET

L’Associació Mujeres Unidas entre Tierras es va constituir al 2019 per tal de donar suport a les dones migrades i generar xarxes de suport per paliar les violències que exerceix la llei d’extrangeria sobre aquestes. L’associació és alhora una eina per poder construir un marc laboral digne entorn als treballs de cures que acaben en molts casos sent l’única opció laboral de les dones migrants. MUET forma part de la taula de cures impulsada per l’Ateneu cooperatiu La Col·lectiva i del grup de treball Les cures al carrers amb Ca l’abril i Coopera cures. Impulsa a la Florida amb l’associació de veïns i Veïnes i la cooperativa de consum keras Buti la xarxa de suport veïnal i les línies d’acció

vinculades a la sobirania alimentària, les formacions per l’arrelament social i el servei de suport i assessorament legal gratuït.

https://mujeresunidasentretierras.org/

mujerespalante

Mujeres Pa’lante

L’Associació mujeres palante es una de les primeres entitats creades a Catalunya per dones migrades , amb l’objectiu d’autooganitzar-se per poder acompanyar els processos migratoris i defensar-se davant les violències del sistema que les coloca dins les cadenes transnacionals de cura com a mà d’obra explotada per sostenir la cura de la vida.

Han desenvolupat diferents línies de treball en relació a la formació i capacitació de les dones , la creació de espais de suport emocional i d’iniciatives per generar economies de subsistència.

Instagram @palantemujeres

Cuidem amb cor

Cooperativa de treball sense afany de lucre de recent creació , que vol ser una eina per regularitzar i defensar les condicions laborals de les treballadores de la llar.

https://cuidemambcor.org/

ENTITATS PARTICIPANTS

Cinema al barri

https://www.instagram.com/cinemalbarri?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Grup de cinema que treballa des de fa més de 9 anys en la programació mensual d’un espai de cinefòrum al Centre Municipal Florida-Ana Díaz Rico. formen part del grup veïns i veïnes, el Centre de Normalització Lingüística (que programa trimestralment una de les pel·lícules en català) LaFundició, la Biblioteca de La Florida i el propi Centre Municipal Florida-Ana Díaz Rico. 

 

LaFundició 

https://lafundicio.net/desdelsblocs/  

Cooperativa cultural que des de fa 9 anys treballa al barri de la Florida implementant el projecte Des dels blocs. Un espai de creació contemporània amb eines com la serigrafia, la producció textil o sonora o l’edició gràfica i textual. 

 

Brotes Cooperativa 

https://www.brotes.coop/

Es una cooperativa de treball nascuda a l’Hospitalet al 2013 que dinamitza i acompanya espais de cura i benestar, facilitant processos comunitaris de pràctiques i reflexions per a l’apoderament i la socialització de les cures des de l’ecofeminisme i la interseccionalitat. 

 

Biblioteca La Florida 

http://www.bibliotequeslh.cat/858013_1.aspx?id=1

La Biblioteca de La Florida és un dels espais de referència pel veïnat, s’ha quedat petita per l’ús que en fa el barri i treballa en xarxa amb diferents col·lectius des de propostes com la Fanzinoteka mòbil, Cinema al barri o el Concurs de relats de barri.

 

 

Altaveu Jove 

https://www.instagram.com/altaveu.jove?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Grup de joves organitzats per exercir el nostre dret a la ciutat, compromeses en treballar per un l’Hospitalet més just i accessible per a totes, generant un punt de trobada i referencialitat tots els diumenges a les 11 h.

 

AC Radio 

https://www.instagram.com/ac.radio/?hl=es

https://www.youtube.com/channel/UCXXfhA3EtKRrBQCi1G4GYLA

 És una ràdio barrial creada pels joves de La Florida a partir dels moviments musicals del trap i el drill. 

 

Associació Keras Buti 

Impulsa iniciatives comunitàries de recuperació i consolidació d’espais, per la inserció laboral de persones provinents de col·lectius vulnerabilitats, especialment de joves. Aquest seria el cas de la cafeteria-restaurant del Casal de Gent Gran de Bellvitge, o del treball en la producció de L’Hort de l’Eriçò, on s’han format a dos joves per a aprendre les tècniques agroecològiques, o el cultiu d’un camp experimental per a la plantació d’una espècie autòctona de maduixa del Baix Llobregat sense pesticides. Treballa en col·laboració amb La Fundició, Mujeres Pa’lante i l’associació Lacho Bají Calí. col·labora amb la Taula d’ESS de la Marina i el Pla de Barris entre altres.

 

L’Henbici

https://lhenbici.net/

Associació vinculada a l’històric grup ecologista La Saboga. El seu treball es fonamenta en la difusió de la mobilitat sostenible i el transport ciclo logístic.  Dins la comunalitat participa amb formacions  i capacitacions en mecánica, circulació responsable i difusió de l’ús de la  bicicleta.

 

Paletas coop

https://www.paletascoop.es/

Cooperativa de paletas de recent creació que treballa per la dignificació del treballs vinculats a les reformes i a la regularització de les persones migrants.

 

AASSMI

Associació d’acció social, salut, maternitat i infància, que realitza activitats en benefici de dones i nenes/nens al Senegal, a través de cooperació internacional. Aquesta associació de recent creació ha sortit de la necessitat del veïnat senegales de mantenir el vincle amb el seu lloc d’origen.

Associació Lacho Baji Cali 

https://www.facebook.com/lacho.bajicali

És l’única entitat creada i dirigida per la comunitat gitana de l’Hospitalet fa més de 30 anys i impulsada per dones. La seva seu és al barri del Gornal però es una entitat de ciutat. Els seus objectius son augmentar la participació de la comunitat en els assumptes d’interès comú, posar en valor la cultura i les formes de veure i estar al mon dels i les gitanes, així com lluitar contra l’antigitanisme. 

 

Associació Alterbanc 

https://alterbanc.org/

 Associació creada arrel de la pandèmia per incidir en la creació de polítiques públiques que apuntin cap a un altre model de banc d’aliments per la sobirania alimentària. En formen part el Pa Sencer, l’Ateneu Popular Nou Barris, la XES Catalunya, la XES l’Hospitalet, cooperativa Keras Buti, Opcions, Ecologistes en Acció, Ecocentral i la Kosturika. 

 

Fontserè 

https://www.instituteduardfontsere.cat/

Institut públic implicat en l’elaboració de la revista barrial Des de ja. En el procés per habilitar Pomezia, l’espai de la comunalitat al carrer Pins i dins el projecte “Els càntirs de la memòria”, sobre cultura i perifèria. 

 

AFA Pau Vila 

https://agora.xtec.cat/ceip-pauvila-hospitalet/

Associació de famílies de l’escola pública Pau Vila implicada en el procés de transformació del seu pati escolar i en la construcció d’una comunitat educativa oberta al barri. 

 

XES L’H 

https://xes.cat/lhospitalet/

Xarxa d’economia social de l’Hospitalet formada per entitats i persones que treballen per impulsar els principis de l’ESS. Organitza la Fira d’Economia Solidària de l’Hospitalet que per segon any es realitzarà al Mercat Municipal de Torrent Gornal, al barri de La Florida.

 

AMRA

https://www.instagram.com/colectivo.amra?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Col·lectiu juvenil antiracista i afrofeminista que pretén ser un lloc segur per a l’autoorganització. Compromés amb la sensibilització i el foment del pensament crític.

 

Videsfront

Associació sense ànim de lucre per defensar el dret a un habitatge digne.

 

La Llumeneta

https://lallumeneta.org/es/

Associació vinculada a la parròquia de la Llum, creada al 2001, es focalitza en diferents accions per garantir el benestar de les comunitats més vulnerabilitzades. La seva vinculació a l’església es manifesta en certes dinàmiques caritatives vinculades al accés als drets.

 

Esplai La Florida

https://esplaifloridahospitalet.eu/

Associació d’acció educativa, social i comunitària del barri la Florida. La seva activitat principal es centra en l’atenció educativa i extraescolar d’infants i joves de 3 a 17 anys al barri, però també tenen una vessant social i comunitària basada en l’aprenentatge i el foment d’espais amb alt nivell de diversitat. L’entitat gaudeix d’un fort arrelament al barri gràcies als més de 20 anys d’experiència.

 

Japi

https://japi.cat/

Japi és una associació que treballa per l’orientació dels joves dels barris de les Planes i La Florida i en relació a la gestió dels temps d’oci dels nens i nenes. Es treballa en xarxa per poder repensar el rol d’aquests serveis que han quedat ancorats en dinàmiques dels 80 i actualitzar la presència dels infants i joves en la construcció dels espais públics i la ciutat. Actualment esta implicada en el desenvolupament del projecte Ocell de Foc amb altres entitats de la ciutat.