Fawda Sessions

Es un espai impulsat des de l’eix de Cultures subalternitzades perquè el veïnat es trobi i s’autoorganitzi amb l’objectiu d’anar potenciant un esperit crític i un discurs compartit en relació a la cultura. L’objectiu és caminar cap a la democratització cultural, no entensa com a garantitzar l’accés al consum cultural que interesa si no com el dret a participar activament en la producció cultural i la garantia dels mitjans necessaris per fer-ho, ja que l’imperant mercantilització de la cultura esta afectant greument a territoris, com el nostre, on es subalternalitzen certes pràctiques culturals demonitzant les o bé aprofitant-se d’elles i per tant buidantles de sentit.

Nom de l’inicitiva: Fawda Sessions

Horari: de 19 a 23 h

Adreça (espai): Espai Pomezia, C/ Pins nº 10

Contacte/xarxes socials: Instagram @desdelsblocs