Cursos d’arrelament social

Mòduls a/b/c per l’arrelament social i sessions informatives a associacions i entitats sense ànim de lucre per la sol·licitud de la línia de subvenció ACOL.

La llei d’estrangeria és un dels mecanismes mitjançant s’exerceix la violència de manera més feridora sobre el col·lectiu de les persones migrants que habiten els nostres barris. La llei obliga a tres anys de padró i un contracte d’un any a jornada completa per poder optar a l’arrelament social. Sovint, aconseguir el padró és ja un primer obstacle i poden passar anys fins fer el primer empadronament. Després el contracte es converteix en una segona carrera de fons.

Difícilment podem tenir dades estadístiques sobre unes situacions com aquestes, però la presència i el treball diari al barri ens permet constatar fefaentment que es tracta d’un dels problemes socials més greus que podem tenir en aquest moment, doncs un gran nombre de veïns i veïnes de la ciutat no poden accedir a serveis o regularitzar la seva situació laboral i fiscal, en definitiva, no poden exercir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

 

Per això des de la comunalitat estem facilitant cursos dels mòduls a, b i c, vàlids per aconseguir el certificat d’acollida de la Generalitat de Catalunya.

Normalment es programen durant els caps de setmana per al voltant d’unes 30 personas presencialment i s’habilita una opció online per poder augmentar la capacitat de la formació.

 

Nom de l’inicitiva: Cursos d’arrelament social

Horari: de 10 a 14h

Adreça (espai): Pomezia, C. Pins nº10

Contacte/xarxes socials: Per a més informació podeu contactar al següent correu

 

formacio@lafloridasaveina.cat