A Jugar al Carrer

La percepció d’inseguretat i violència , i la por associada a aquesta percepció, és un dels obstacles per a l’enfortiment de les comunitats i l’exercici del dret al bon viure.

La representació de certs barris perifèrics com a territoris perillosos a intensificat la seva estigmatització i estat útil per justificar la seva vigilància. Això ha pol·laritzat les posicions entre aquells veïns i veïnes que han interioritzat la percepció d’inseguretat i aquells que viuen amb malestar el control policial.

Les polítiques públiques en relació a la infància i la joventut han recollit aquesta percepció de l’espai públic com un lloc insegur i “dolent”, convertint-la en un argument de les polítiques per “treure del carrer” als nens i nenes .14 Possiblement, aquestes polítiques tenen alguns dels resultats més allunyats dels objectius d’aquesta convocatòria doncs han produït espais segregats per edat i han impossibilitat a les noves generacions l’exercici del del dret a la ciutat. Aquests condicionants han desarticulat ostensiblement les comunitats.

Florida-Les planes és un dels territoris on es fa més evident l’anàlisi que hem compartit.

 

Des de la comunalitat volem posar èmfasi en espais i estratègies alternatives que puguin modificar aquesta situació. En línia amb el que planteja el pedagog Francesco Tonucci, entenem que “si una ciutat és bona pels infants és bona per tots i totes”, de manera que volem incidir en la millora de l’entorn a partir de posar en valor i facilitar l’ús de l’espai públic que, malgrat tot, encara fan els infants. Organismes com l’Institut Infància i Adolescència han desenvolupat programes de recerca en aquesta línia, com ara “Ciutat jugable”, que s’han traduït a la pràctica en polítiques públiques municipals i que volem traslladar al nostre barri
Davant la percepció d’inseguretat, la demanda de “més policia” és el lloc comú. L’augment de la presència policial però, no trenca la sensació de perill i continua alimentant l’estigma dels barris. Com a alternativa al securitisme apostem per carrers i places millors per al joc i per la presència de més nens i nenes al carrer com a indicador d’espais segurs i amables per l’enfortiment dels vincles comunitaris i el bon viure.

A jugar al carrer! forma part d’aquesta proposta de posar en valor i afavorir l’ocupació i el rol actiu dels infants en la construcció de barri com a eix per la millora dels vincles comunitaris.